Instytut Optoelektroniki prowadzi kursy doskonalące i szkolenia specjalistyczne dotyczące zagadnień teoretycznych oraz praktycznego wykorzystania systemów optoelektronicznych i laserów. W ubiegłych latach Instytut przeprowadził między innymi kurs doskonalący „Wykorzystanie optoelektronicznych urządzeń rozpoznania pola walki" przeznaczony dla dowódców kompanii korpusu osobowego Wojsk Lądowych.

Akredytowane Laboratorium Badawcze IOE WAT oferuje szkolenia z zakresu:

  • bezpieczeństwa urządzeń laserowych
  • metrologii optoelektronicznej
  • audity w laboratoriach badawczych i pomiarowych
  • systemów zrządzania jakością badań.

Więcej informacji na stronie ALB IOE WAT.

     Informacje dotyczące aktualnie oferowanych kursów i szkoleń będą dostępne na stronie IOE WAT. Firmy oraz Instytucje zainteresowane przeprowadzeniem kursów lub szkoleń dla ich pracowników przez specjalistów Instytutu Optoelektroniki proszone są o kontakt z Dziekanatem Instytutu Optoelektroniki.