Publikacje z w czasopismach listy filadelfijskiej

2013

1J. Świderski , M. Michalska(Maciejewska), „The generation of a broadband, spectrally flat supercontinuum extended to the mid-infrared with the use of conventional passive single-mode fibers and thulium-doped single-mode fibers pumped by 1.55 um pulses”, Laser Phys. Lett. 2013, 10(1), 15106.

2J. Świderski , M. Michalska(Maciejewska), J. Kwiatkowski, M. Mamajek, „An all-fiber, resonantly pumped, gain-switched, 2 um Tm-doped silica fiber laser”, Laser Phys. Lett. 2013, 10(1), 15107.

3J. Świderski, M. Michalska(Maciejewska), „Mid-infrared supercontinuum generation in a single-mode thulium-doped fiber amplifier”, Laser Phys. Lett. 2013, 10(1), 15107.

4J. Świderski, M. Michalska(Maciejewska), „Mid-IR supercontinuum generation in a ZBLAN fiber pumped by a gain-switched mode-locked Tm-doped fiber laser and amplifier system”, Opt. Express 2013, 21(7), 7851-7857.

5J. Szymanska, K. Goralczyk, J.J Klawe, M. Lukowicz, M. Michalska, B. Goralczyk, P. Zalewski, J.L. Newton, L. Gryko, A. Zajac, D. Rosc; “Phototherapy with low-level laser influences the proliferation of endothelial cells and vascular endothelial growth factor and transforming growth factor-beta secretion” J. Physiol. Pharmacol. 2013, 64, 387-391.


2012

1J. Świderski,  S.D. Jackson, M. Eckerle, M. Eichhorn, C. Kieleck, G. Maze “Actively Q-switched and mode-locked Tm3+-doped silicate 2 mu m fiber laser for supercontinuum generation in fluoride fiber” Opt. Lett. 2012, 37, 512-514.

2M. Maciejewska, J. Świderski “Watt-level, all-fiber supercontinuum source based on telecom-grade fiber components” Appl. Phys. B 2012, 109, 177-181.


2011

1M. Skórczakowski, W. Pichola, J. Świderski, P. Nyga, L. Galecki, M. Maciejewska, A. Zając, S. Gross, A. Heinrich, T. Bragagna, J.Kasprzak “30 mJ, TEM00, high repetition rate, mechanically Qswitched Er:YAG laser operating at 2940 nm” Opto-Electron. Rev. 2011, 19(2), 206-210.

2A.Zajac, Ł. Urbanski, J. Kasprzak, D. Kecik; Methods of Information Extraction from OCT Images, Acta Phys. Pol. A 2011, 120(3-A), 772-775.

3 D. Kecik, J. Kasprzak, A. Zajac; Perception of the Laser Radiation for the Near Infrared Range, Acta Phys. Pol. A 2011, 120(3-A), 686-687.

4 J. Kasprzak, D. Kecik, A. Zajac; Measurement Possibility Analysis of the Real Values of the Tissue Structure Parameters with the Use of Optical Coherent Tomography Method, Acta Phys. Pol. A 2011, 120(3-A), 662-677.

5J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Świderski, L. Gorajek and L. Gałecki; „Resonantly pumped acousto-optically Q-switched hybrid Ho:YAG laser” Laser Phys. Lett. 2011, 8(4), 281-285.

6A. Kozłowska, M. Nakielska, J. Sarnecki, L. Lipińska, O. Jeremiasz, D. Podniesiński, A. Maląg “Spectroscopic investigations of rare-earth materials for luminescent solar concentrator” Opt. Appl. 2011, XLI(2), 359-366.


2010

1M. Skórczakowski, J. Świderski, W. Pichola, P. Nyga, M. Maciejewska, Ł. Gałecki, J. Kasprzak, S. Gross, A. Heinrich, T. Bragagna “Mid-infrared Q-switched Er:YAG laser for medical applications” Laser Phys. Lett. 2010, 7, 498-504.

2A. Zając, D. Podniesiński, J. Świderski, D. Kęcik, M. Kęcik, J. Kasprzak “Procedures of optical control dedicated for laser welding process of biological tissues” Opto-Electron. Rev. 2010, 18(1), 48-45.

3J. Swiderski, D. Dorosz, M. Skorczakowski, W. Pichola “Ytterbium-doped fiber amplifier with tunable repetition rate and pulse duration” Laser Phys. 2010, 20(8), 1-6.


2009

1D. Dorosz, J. Świderski, A. Zając, M. Reben “Effect of rare earth doping of low silica aluminosilicate glasses on thermal and optical properties” Glass Technol.-Eur. J. Glass Sci. Technol. 2009, 50(4), 206-210.

2A. Zając, D. Podniesiński, J. Świderski, D. Kęcik. M. Kęcik, J. Kasprzak “Procedures of optical control dedicated for laser welding process of biological tissues” Opto-Electron. Rev. 2009, 18(1), 48-55.

3J. Janiszewski, W. Pichola “Development of Electromagnetic Ring Expansion Apparatus for High-Strain-Rate Test” Solid State Phenom. 2009, 147-149, 645-650.


2008

1J.Kasprzak, D.Kęcik, J.Gołębiewska, M.Kęcik A.Zając; Quality of Ocular Structures Visualisation by Optical Coherence Tomography, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no.1A, s. 7-16, (2008),

2P. Konieczny, A. Wolska, J. Świderki, A. Zając; Simulation of reflected and scattered laser radiation for laser shield designing; International Journal of Occupational Safety and Ergonomics JOSE 2008 vol.14, no.2 p. 133-147

3A. Zajac, D. Podniesinski, D. Kecik, M. Kecik, and J. Kasprzak; Real-time control procedures for laser welding of biological tissues, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 56, Issue2, 2008, pp 139 – 146

4D.Dorosz,J. Świderski J., A.Zając,. M.Reben; Effect of rare earth doping of low silica aluminosilicate glasses on thermal and optical properties, The European Journal of Glass Science & Technology Part A, 2008


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1M. Maciejewska, J. Świderski; „Możliwości spawania włókien optycznych do zastosowań w technice laserowej za pomocą żarnikowej spawarki światłowodowej GPX – 3400”; Pomiary Automatyka Kontrola 2011, 57(6), 467-470.

2J. Janiszewski, W. Pichola, K. Maciaszck „Elektromagnetyczny test pierścieniowy w warunkach próżni” Biuletyn WAT 2011, LX(2), 75-82.

3D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska, R. Stępień, M. Franczyk „Ocena jakości wykonania światłowodu PCF – badania generacyjne” Mat. Elektron. 2011, 39(1), 3-10.

4H. Polakowski, A. Zając, E. Kubik „Badanie pól temperaturowych w procesie spawania tkanek laserem półprzewodnikowym (Measurements of tissue temperatures during laser welding proces)” pp.1173, PAK 10/2011,

5Ł. Gryko, A. Zając „Metoda i układ do pomiaru wybranych parametrów optycznych próbki biologicznej poddanej zabiegowi biostymulacji” Elektronika 2010, LI(4), 79-83.

6D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Zając, J. Dorosz, „Właściwości luminescencyjne światłowdów specjalnych” Pomiary, automatyzacja, kontrola, 2010, 2, 180-183.

7J. Świderski, M. Skórczakowski, D. Dorosz, W. Pichola, Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania, Biuletyn WAT, 2010, LIX(4), 261-268.

8A. Zając, D. Dorosz, M. Kochanowicz, M. Skorczakowski, J. Świderski “Fibre lasers – conditioning constructional and technological” Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. 2010, 58, 491-502.

1M. Maciejewska, J. Świderski; „Możliwości spawania włókien optycznych do zastosowań w technice laserowej za pomocą żarnikowej spawarki światłowodowej GPX – 3400”; Pomiary Automatyka Kontrola 2011, 57(6), 467-470.

2J. Janiszewski, W. Pichola, K. Maciaszck „Elektromagnetyczny test pierścieniowy w warunkach próżni” Biuletyn WAT 2011, LX(2), 75-82.

3D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska, R. Stępień, M. Franczyk „Ocena jakości wykonania światłowodu PCF – badania generacyjne” Mat. Elektron. 2011, 39(1), 3-10.

4H. Polakowski, A. Zając, E. Kubik „Badanie pól temperaturowych w procesie spawania tkanek laserem półprzewodnikowym (Measurements of tissue temperatures during laser welding proces)” pp.1173, PAK 10/2011,

5Ł. Gryko, A. Zając „Metoda i układ do pomiaru wybranych parametrów optycznych próbki biologicznej poddanej zabiegowi biostymulacji” Elektronika 2010, LI(4), 79-83.

6D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Zając, J. Dorosz, „Właściwości luminescencyjne światłowdów specjalnych” Pomiary, automatyzacja, kontrola, 2010, 2, 180-183.

7J. Świderski, M. Skórczakowski, D. Dorosz, W. Pichola, Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania, Biuletyn WAT, 2010, LIX(4), 261-268.

8A. Zając, D. Dorosz, M. Kochanowicz, M. Skorczakowski, J. Świderski “Fibre lasers – conditioning constructional and technological” Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. 2010, 58, 491-502.