Projekty aktualnie realizowane

1Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych. Kierownik: dr Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2System zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach. Kierownik: dr Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOTECH.

3Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i techniki sensorowych (InTechFun). Kierownik: dr Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2009-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

4Nanostruktury plazmonowe do zastosowan w fotowoltaice i optoelektronice. Kierownik: dr Piotr NYGA. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

5Opracowanie warunków wytwarzania spinela magnezowego MgA1204, skandowo-magnezowego ScMgA104, oraz szkła Er,Yb, do zastosowania w mikrolaserach dalmierczych. Kierownik: dr Jarosław MŁYŃCZAK. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

6Wpływ budowy plazmonowych monostruktur core-shell na bazie tlenku tytanu i metali szlachetnych na ich właściwości optyczne i fotoelektryczne. Kierownik: dr Bartłomiej JANKIEWICZ. Okres realizacji: 2012-2016, Narodowe Centrum Nauki.

Projekty zakończone

1Opracowanie projektu i budowa demonstratora systemu wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych materiałów chemicznych. Kierownik: dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2Laserowa modyfikacja nanostruktur do aerozoli o selektywnej transmisji w podczerwieni. Kierownik: dr Piotr NYGA. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3Zdalne wykrywanie i identyfikacja wybranych przemysłowych zanieczyszczeń atmosfery. Kierownik: dr Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2008-2011, MNiSW.

4Badanie parametrów pasywnych modułów YAG:Cr,Mg,YAG:V,YAG:Co,Si. Kierownik: dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2011, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.