Laboratoria

 • Stanowisko do badań spektralnych w zakresie podczerwieni materiałów optycznych i źródeł promieniowania.
 • Stanowisko do pomiarów współczynnika emisyjności metodą pirometryczną i termowizyjną.
 • Stanowisko do badań charakterystyk promieniowania modelu technicznego ciała doskonale czarnego.

Stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Stanowisko do badań charakterystyk widmowych źródeł promieniowania podczerwonego oraz detektorów podczerwieni.
 • Stanowisko badawcze do wyznaczania charakterystyk kamer termowizyjnych.
 • Przenośne laboratorium do pomiarów termowizyjnych i spektroradiometrycznych.
 • Stanowisko do wyznaczania parametrów czujników podczerwieni.
 • Zestaw wzorcowych i laboratoryjnych źródeł promieniowania podczerwonego.
 • Pirometr podczerwieni w laboratorium badań klimatycznych.

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Obrazowe fourierowskie spektroradiometry podczerwieni firmy Telops: HyperCam MWIR; HyperCam LWIR;
 • Spektroradiometr firmy CI-Systems: SR5000;
 • System do wykonywania prototypowych elementów optycznych QED MRF Q22-XE z interferometrem QED SSI-A;
 • Wzorcowe powierzchniowe źródła promieniowania podczerwonego firmy CI Systems: SR 8000R 20A, SR 8000R 14A, SR 8000R 12A; SR 200-33, SR 2-33-SA;
 • Kalibrator do wzorców promieniowania podczerwonego firmy CI Systems: CK-800;
 • System do nanoszenia cienkich warstw diamentopodobnych DLC firmy Leybold Optics DLC’s;
 • Stanowiska do pomiaru parametrów kamer termowizyjnych, kamer promieniowania widzialnego i dalmierzy laserowych firmy CI Systems: MTS i METS;
 • Sterowana komora klimatyczna Nema typ.NCZ 3010 (-30÷+50 0C);
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC2200 NWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC5600 MWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC7900VL LWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems P640 LWIR.