– 2022 – wrzesień

W dniu 9 listopada 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Optoelektroniki (bud. 136) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nguyen Hong Viet.

Temat rozprawy doktorskiej:

"A new method of MRTD measurement of thermal imagers using computer simulation".

W dniu 26 września 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Elektroniki (bud. 45) oraz na platformie zdalnej MS Teams* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta Milczarka.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Wysokorozdzielcza metoda automatycznej klasyfikacji sygnału radarowego z nieliniową modulacją częstotliwości w warunkach propagacji wielodrogowej".