Od 2015 roku Instytut Optoelektroniki WAT samodzielnie prowadzi studia III stopnia. Ponadto pracę badawczą pod opieką samodzielnych pracowników naukowych IOE WAT prowadzą w Instytucie studenci studiów doktoranckich z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, Wydziału Elektroniki WAT, jak również studenci z zagranicy między innymi w ramach programu Erasmus Mundus.