W Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się ćwiczenia z wykorzystaniem dronów na miejscu zdarzenia z użyciem niebezpiecznych czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE). Testy były sprawdzeniem efektów projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”

Ćwiczenia zostały zorganizowane pod koniec czerwca 2022 r. na terenie strzelnicy WAT przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT i Studium Szkolenia Wojskowego WAT. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych oraz powiązanych z nimi technologii w przeciwdziałaniu atakom terrorystycznym przez służby jest zagadnieniem rozwijanym w jednym z pakietów pracy projektu.

W ćwiczeniach, oprócz organizatorów, udział wzięli przedstawiciele Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucji norweskich zaangażowanych w projekt.

Państwowa Straż Pożarna jest jedną ze służb, która aktywnie wdraża nowe technologie, w tym platformy bezzałogowe, do realizacji swoich zadań. Podczas ćwiczeń dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie st. bryg. mgr. inż. Romana Krzywca, wyposażenie i jego możliwości zaprezentowali funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 6 oraz nr 15 w Warszawie. Dzięki przychylności Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, udział w ćwiczeniach wraz z wyposażeniem wzięli pracownicy Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa, Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego SGSP oraz szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza SGSP. Ponadto Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak, oddelegował do udziału w ćwiczeniach pracownika wydziału operacyjnego odpowiedzialnego za nadzór nad zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych w zdarzeniach na terenie województwa wielkopolskiego.

Symulacja zdarzeń CBRNE podczas ćwiczeń była przygotowana i koordynowana przez bryg. dr inż. Artura Ankowskiego z SGSP przy wsparciu zespołu Instytutu Optoelektroniki WAT. Funkcjonariusze PSP omówili i w praktyce zaprezentowali możliwości bezzałogowych statków powietrznych znajdujących się na wyposażeniu jednostek straży pożarnej. Drony PSP wyposażone są obecnie m.in. w kamery termowizyjne, które mogą być stosowane w identyfikacji miejsc wycieków substancji toksycznych czy też pomagać w poszukiwaniu osób poszkodowanych. Podczas ćwiczeń poruszano również aspekty prawne i proceduralne użycia dronów w różnego typu zdarzeniach.

Podczas ćwiczeń do identyfikacji symulowanych skażeń chemicznych z zastosowaniem dronów użyto czujnik chemiczny opracowany w Instytucie Optoelektroniki WAT w projekcie „Confirmation, Identification and Early Warning of IEDs (CONFIDENT)” realizowanym w ramach programu EDA IED Detection.

Projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych). Przedsięwzięcie to stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowana procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.

Wartość całkowita projektu wynosi 7 250 000 EUR. Wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2014-2021 to kwota 6 162 500 EUR.

Partnerami ABW w realizacji programu, oprócz WAT, są: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medium, Norwegian Directorate for Civil Protection oraz Norwegian Defence Research Establishment.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://cbrne.wat.edu.pl/

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich można znaleźć pod adresami:

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.eog.gov.pl

Tekst i fot. Instytut Optoelektroniki WAT