Sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat Instytutu Optoelektroniki, który znajduje się w budynku 136 w pokoju 117. Kierownikiem dziekanatu jest dr inż. NOWAKOWSKI Mirosław. Bieżących informacji udziela mgr inż. Stanisław Wdowiak.

Dziekanat IOE WAT
tel.: 261837213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl

Plan rozmieszczenia budynków w których będą odbywały się zajęcia: