Od 1 do 11 marca 2022 roku trwa rekrutacja do programu Erasmus +.Jak się zgłosić do programu?

  1. Wybierz uczelnię partnerską, na której chcesz studiować (kieruj się kodem ISCED odpowiadającemu Twojemu kierunkowi studiów)
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, skontaktuj się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym odnośnie Twojego wyboru
  3. Podpisane formularze zgłoszeniowe przynieś do pok. 88 w budynku 100. Do formularza dołącz:
    – zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów oraz (jeżeli dotyczy) informację o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów,
    – list motywacyjny,
    – dokumenty potwierdzające: działalność uczelnianą, pozauczelnianą, dodatkowe osiągnięcia np. sportowe lub naukowe (fakultatywnie).

UWAGA: Rekrutacja na praktyki prowadzona jest przez cały rok.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na stronie ERASMUS+

Informację przygotował

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz