TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

OD 8 MARCA DO 17 MARCA 2023r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów
  i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów ( I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. Zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego;
 5. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 6. Dokumenty potwierdzające :
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać
 poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA

Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

_____________________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/

Informację przygotował

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz