Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 21 marca 2024.

ERASMUS+
Zmienia życie, otwiera umysły

REKRUTACJA NA STUDIA,
NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

do 21 marca 2024

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Biuro programu Erasmus+ (budynek 100, pokój 88, klatka G)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 proszone są
o złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

  1. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
  2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
  3. Zaświadczenie (jeżeli dotyczy) o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
  4. Dokumenty potwierdzające (z ostatnich 2 lat):
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów, grupa Buddies);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia, w ramach programu Erasmus+ są zobowiązane posiadać
 poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

Sprawdź nasze nowe kierunki!

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/

Informację przygotował

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz