REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA,
NA SEMESTR LETNI 2023/2024

____________________

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:


– do 10 października 2023
(na wyjazdy do: University of Southern Denmark – Dania, JAMK University of Applied Sciences – Finlandia, Institut Superieur d’Electronique de Paris – Francja, Polytechnic Institute of Porto – Portugalia, National Technical University of Athens – Grecja)

– do 19 października 2023 (na wyjazdy do pozostałych uczelni)

_____________________________________________________________________

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Biuro programu Erasmus+ (budynek 100, pokój 88, klatka G)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024 proszone są
o złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

1. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);

2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;

3. Zaświadczenie (jeżeli dotyczy) o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);

4. Dokumenty potwierdzające (z ostatnich 2 lat) :

  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów, grupa Buddies);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać
 poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

_____________________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/

Informację przygotował

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+

kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz