________________________________________

W dniu 13 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Inauguracja miała miejsce w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko studentów, ale również władze uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników Instytutu i znamienitych gości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, Dyrektor Instytutu Optoelektroniki dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT wygłosił wystąpienie inauguracyjne. Dyrektor serdecznie przywitał zaproszonych gości, przedstawił działalność dydaktyczną i naukową Instytutu Optoelektroniki. Korzystając z okazji podziękował przedstawicielom uczelni, instytutów badawczych oraz firm, z którymi Instytut współpracuje za obecność i owocną współpracę. W przemówieniu zostały również podsumowane najważniejsze wydarzenia, sukcesy i osiągnięcia kadry i studentów Instytutu w minionym roku akademickim 2021/2022. Dyrektor podziękował kadrze Instytutu za wkład pracy włożony w uzyskanie kategorii A w ewaluacji naukowej dyscypliny Elektronika, Automatyka i Elektrotechnika.

W głównej części uroczystości odbyła się immatrykulacja, czyli złożenie przez studentów I roku uroczystego ślubowania. Po przyjęciu ślubowania w imieniu społeczności studenckiej Instytutu Optoelektroniki głos zabrała Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WAT Pani Wiktoria Rafalak. Swoim przemówieniem przekazała nowym studentom słowa otuchy i wsparcia.

Do studentów zwrócił się także kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. por. Piotr Waszczak życząc im sukcesów i wytrwałości w nowym roku akademickim.

Uroczystość inauguracji to również czas wręczenia wyróżnień kadrze Instytutu. Za największy wkład publikacyjny wniesiony do ewaluacji dyscypliny naukowej Elektronika, Automatyka i Elektrotechnika.

Dyrektor wyróżnił dyplomem i medalem nauczycieli akademickich Instytutu:

płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, płk. dr. hab. Inż. Jacka Świderskiego, prof. WAT, prof. dr. hab. inż. Henryka Fiedorowicza, dr. hab. inż. Andrzeja Bartnika, prof. WAT, płk. dr. hab. inż. Jacka Wojtasa, prof. WAT, płk. dr. hab. inż. Norberta Pałkę, prof. WAT, dr. hab. inż. Marcina Kowalskiego, prof. WAT, ppłk. dr. inż. Bartłomieja Jankiewicza, ppłk. dr. inż. Janusza Mikołajczyka, dr. inż. Piotra Nygę, dr. inż. Maksymiliana Włodarskiego, dr. inż. Przemysława Zagrajka.

Dyrektor przyznał także wyróżnienia za wkład w przygotowanie dokumentacji związanej z dorobkiem i działalnością Instytutu Optoelektroniki WAT, w ramach ewaluacji dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Dyrektor Instytutu Optoelektroniki wyróżnił:

ppłk. dr. inż. Bartłomieja Jankiewicza, kpt. mgr. inż. Bartosza Bartosewicza, mgr. Marię Wincenciak, mgr. Kamilę Iwańską- Zbojna, mgr. Mariusza Zbojna, Urszulę Bobak, mgr. Urszulę Badurę, mgr. inż. Malwinę Liszewską, mgr. inż. Bogusława Budnera.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. “Teraherce- zobaczyć niewidzialne” wygłoszony przez płk. dr. hab. inż. Norberta Pałkę, prof. WAT. Oprawę artystyczną nadał uroczystości chór Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Pani dr. Joanny Korczago. 

Na zakończenie Dyrektor podziękował wszystkim za obecność, życzył sukcesów w nadchodzącym roku akademickim i zaprosił przybyłych gości na spotkanie okolicznościowe do kawiarni klubu WAT.