W dniu 16 października 2023 r. w sali kinowej Klubu WAT odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

W uroczystości uczestniczył Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz Kanclerz – mgr. inż. Stanisław Pitucha. Swoim udziałem zaszczycili nas również dziekani pozostałych wydziałów akademickich, kadra kierownicza komórek organizacyjnych WAT, liczne grono nauczycieli i pracowników Instytutu Optoelektroniki, zaproszeni goście i przyjaciele Instytutu, a przede wszystkim studenci.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał gospodarz uroczystości Dyrektor Instytutu Optoelektroniki dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT. W wystąpieniu inauguracyjnym przywitał zaproszonych gości i pogratulował studentom dokonanego wyboru studiów. Przedstawił działalność dydaktyczną i naukową Instytutu Optoelektroniki. W roku akademickim 2023-2024 Instytut kontynuuje prowadzenie studiów na kierunkach Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna i Optoelektronika oraz uruchamia nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich -Technologie Przełomowe. Studia te mają charakter cywilny i obejmują siedem specjalności. Studenci będą zdobywać wiedzę techniczną i praktyczną z zakresu optoelektroniki, maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów, fotoniki, fizyki kwantowej, inżynierii kosmicznej i mechanicznej, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Technologie Przełomowe, to kierunek międzywydziałowy, który Instytut prowadzi we współpracy z sześcioma wydziałami: Elektroniki, Nowych Technologii i Chemii, Cybernetyki, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Inżynierii Lądowej i Geodezji. Plan kształcenia zakłada zwiększoną liczbę godzin matematyki i fizyki. Pomysłodawcą nowego kierunku studiów jest Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. W zakresie działalności naukowej Dyrektor podkreślił współpracę Instytutu z zespołem tegorocznych noblistów. Nagrodę Nobla z fizyki za metody eksperymentalne generujące attosekundowe impulsy światła do badania dynamiki elektronów i procesów kwantowych w materii otrzymali prof. Ferenc Krausz z Instytutu Optyki Kwantowej Maksa Plancka i prof. Anne L’Huillier z Uniwersytetu w Lund. Osiągnięcia badawczo-rozwojowe Instytutu zostały nagrodzone na ostatnim Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2023. Prestiżową nagrodę DEFENDER otrzymał Mobilny wieloczujnikowy system obserwacyjny do zabezpieczenia strefy nadgranicznej. To już drugi w ostatnich latach Defender dla IOE. Poprzedni zdobyliśmy w 2021 roku za Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów- ScanDron.

W głównej części uroczystości odbyła się immatrykulacja, czyli złożenie przez studentów I roku uroczystego ślubowania. Po przyjęciu ślubowania w imieniu społeczności studenckiej Instytutu Optoelektroniki głos zabrała Pani Diana Tkaczyk przedstawicielka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WAT. Swoim przemówieniem przekazała nowym studentom słowa otuchy i wsparcia.

Do studentów i zgromadzonych zwrócił się także kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. ppor. mgr. Piotr Woszczyk życząc wszystkim sukcesów i wytrwałości w nowym roku akademickim.

Uroczystość inauguracji to również czas wręczenia wyróżnień. Dyrektor postanowił uroczyście wyróżnić 7 studentów pierwszego roku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie rekrutacji na studia w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Podczas Inauguracji Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wręczył również Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Ministra Obrony Narodowej Pani dr inż. Marii Michalskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Perspektywy technologii kwantowych” wygłoszony przez płk. dr hab. inż. Marka Życzkowskiego. Oprawę artystyczną nadał uroczystości chór Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Pani dr szt. muz. Joanny Korczago.

Na zakończenie Dyrektor podziękował wszystkim za obecność, życzył sukcesów w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 i zaprosił przybyłych gości na spotkanie okolicznościowe do kawiarni klubu WAT.