W dniach 10 – 14 września 2023 r. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej razem z Polską Akademia Nauk zorganizował IX Kongres Metrologii’2023.

Kongres, dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa „Doskonała Nauka” (UMOWA Nr KONF/SP/0101/2023/01) odbył się w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym na Zamku w Rynie.

Patronat honorowy nad IX Kongresem objął Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak a patronat naukowy sprawował Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk

W przemówieniu otwierającym Kongres Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powiedział m.in., że „Metrologia odgrywa ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia i jest powszechnie uznawana za naukę interdyscyplinarną, łączy wszystkie gałęzie przemysłu, a także spaja sektory gospodarki. Również w nauce wszystko co zostaje osiągnięte, wymaga sprawdzenia, weryfikacji, pomiaru”. Rektor-Komendant WAT podkreślił, że celem Kongresu jest wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz prezentacja wyników badań dotyczących problemów współczesnej metrologii. „Nowoczesne technologie IT wymagają systemów pomiarowych związanych z transmisją ogromnych zbiorów danych, a dynamicznie rozwijająca się inżynieria biomedyczna i biotechnologia, nanotechnologia, energetyka, inżynieria materiałowa, technologie kwantowe i satelitarne nie mogą istnieć bez nowoczesnych i bardzo dokładnych systemów pomiarowych”.

W ramach Kongresu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN, Głównego Urzędu Miar z udziałem Prezesa prof. dr. hab. Jacka Semaniaka, Polskiej Unii Metrologicznej, Wojskowego Centrum Metrologii i Komitetu Naukowego Kongresu. Celem dyskusji było podjęcie wspólnych, skorelowanych działań w zakresie rozwoju polskiej metrologii.

Uczestnikami Kongresu byli naukowcy z Politechniki Poznańskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Gdańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Krakowskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Głównego Urzędu Miar, przedstawiciele Komendy Portu Wojennego, Wojskowego Ośrodka Metrologii, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., Centralnego Ośrodka Metrologii, Wojskowego Centrum Metrologii, Polskiej Unii Metrologicznej PUM, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz z Wojskowej Akademii Technicznej.

Obrady Kongresu podzielone zostały na sesje tematyczne. Trzy sesje obejmowały prace realizowane w ramach programu Polska Metrologia, pozostałe dotyczyły pomiarów wielkości mechanicznych, systemów pomiarowych i transmisji danych, pomiarów temperatury, oceny dokładności pomiaru, pomiarów wielkości geometrycznych, metrologii optycznej i fotonicznej z elementami metrologii układów kwantowych, pomiarów w medycynie, metrologii w inżynierii biomedycznej i biotechnologiach, pomiarów wielkości elektrycznych, metrologii w procesach przemysłowych, inżynierii materiałowej oraz nowych kierunków w metrologii.

W ramach Kongresu rozstrzygnięty został konkurs dla młodych naukowców na najlepsze wystąpienie i plakat. Decyzją Komisji, laureatem pierwszej nagrody za najlepsze wystąpienie pt. „Estymacje pozycji źrenicy z użyciem mikrozwierciadła MEMS i ich weryfikacje in-silico” został Pan mgr inż. Mateusz Pomianek z Wojskowej Akademii Technicznej. drugą nagrodę za najlepsze wystąpienie pt. „Redukcja szumu w układach laserowej spektroskopii absorpcyjnej za pomocą głębokich sieci autoenkodujących” otrzymał Pan mgr inż. Filip Musiałek z Wojskowej Akademii Technicznej i pierwszą nagrodę za najlepszy plakat pt. „Pomiary charakterystyk tłumienia absorberów promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości” otrzymał Pan mgr inż. Kacper Karcz reprezentujący Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Nagrody wręczył Przewodniczący Kongresu dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT i Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr hab. inż. Janusz Gajda.

W Kongresie brało udział 90 uczestników reprezentujących 24 uczelnie i 16 instytucji. W 12 blokach tematycznych odbyło się 9 sesji wykładowych, na których zaprezentowano 45 wykładów. Na sesji plakatowej przedstawiono 23 plakaty.

Wysoki poziom merytoryczny, organizacja oraz koleżeńska atmosfera Kongresu zostały zauważone i docenione przez uczestników.

Informację oraz zdjęcia przesłała

Jadwiga Mierczyk