Informacja o studiach podyplomowych pn. „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego”…….

Informacja o studiach podyplomowych pn. „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” została umieszczona na wcy.wat.edu.pl w zakładce Kandydaci.

https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/kompetencje-informatyczne-nauczyciela-akademickiego?fbclid=IwAR0OlSfL0uYmMKFKGE8dDh9ElQqWYVCdbZyyRHAXQmgrAqQH6WjDBCK0zDo

Informację przesłał

Mirosław Szczurek

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia