W dniach od 04.04.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. będzie realizowany w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej kurs doskonalący z „Wykorzystania optoelektronicznych urządzeń rozpoznania pola walki”.

Kurs przeznaczony jest dla dowódców kompanii zmechanizowanych, kompanii zmotoryzowanych, kompanii czołgów, kompanii powietrznodesantowych, kompanii rozpoznawczych, szwadronów kawalerii powietrznej, baterii dowodzenia, dowódców zespołów TZKOP.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania sprzętu optoelektronicznego będącego na wyposażeniu Wojsk.

Nabyta wiedza powinna stanowić podstawę do wyrabiania umiejętności posługiwania się, doborze i wykorzystaniu laserowych systemów optoelektronicznych w działaniach taktycznych na polu walki.

Zakwalifikowani na kurs żołnierze zawodowi zobowiązani są do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej WAT pod adresem: link.

________________________________________________________________________________________________

Informację przesłał

Wiesław Piotrowski