Spotkanie „IMG-S meets the Polish CBRNE community" zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki. Przedstawiciele grupy Integrated Mission Group for Security (IMG-S) spotkali się z przedstawicielami polskich instytucji, których działalność obejmuje obronę przed materiałami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi oraz wybuchowymi (CBRNE).