REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I ROK AKADEMICKI 2023/2024
15 KWIETNIA – 15 MAJA 2023

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 30 polskich uczelni. Pierwszy raz studenci mogli z niego skorzystać w roku akademickim 2000/2001. Od tej pory program MOST cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W swoich ogólnych założeniach nawiązuje on do europejskiego systemu w ramach programu ERASMUS +.

MOSTECH to program umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą przez studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu, 26 lutego 2005 r., przez uczelnie techniczne. Zgłaszając się do programu MOSTECH mamy szansę studiować w najlepszych uczelniach technicznych w kraju.

Rekrutacja do programu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Rekrutacja programu MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

______________________________________

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

Dział Organizacji Kształcenia

mgr Natalia Pykacz

Budynek 100, pokój 75 tel. 261 839 232
e‑mail: most.mostech@wat.edu.pl

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/programy-most-mostech/

______________________________________

Informację przesłał kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz