Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z firmą Milton Essex S.A. opracuje system wykrywający koronawirusa. Dodatkową zaletą, wyróżniającą system spośród istniejących na rynku tego typu rozwiązań, będzie działanie prewencyjne i kontrola epidemiczna. Zostanie wykorzystana metoda termowizyjna, sztuczna inteligencja i identyfikacja biometryczna. Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszła nasza Uczelnia, otrzymało właśnie finansowanie na realizację tego projektu.

Projekt badawczo-rozwojowy pt. „FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego” został zakwalifikowany do finansowania w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – Szybka Ścieżka Koronawirusy. Finansowanie w tym konkursie otrzymało jeszcze 7 innych projektów.

System FACE-COV™ będzie umożliwiał nie tylko zdalny, precyzyjny pomiar temperaturowych symptomów zakażenia na podstawie obrazu termowizyjnego wybranego fragmentu twarzy w różnych warunkach otoczenia. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które dają bazę do wytworzenia siatki rozpoznawczej punktów topograficznych twarzy, pozwali na wyeksportowanie tych danych w czasie rzeczywistym do zewnętrznego systemu biometrycznego wykorzystywanego przez wyspecjalizowane służby do prewencji epidemicznej.

„Jest to istotna przewaga FACE-COV™ w stosunku do istniejących rozwiązań, ponieważ dzięki tej opcji zyskuje on kluczową funkcjonalność w celu kontroli epidemicznej. Jednocześnie otwarta architektura i dostęp do wszystkich danych, czego nie można oczekiwać od zagranicznych rozwiązań zamkniętych, umożliwia jego integrację z każdym systemem informatycznym obsługującym m.in. węzły komunikacyjne (np. lotniska, dworce), przejścia graniczne, bramki kontrolne w budynkach, także w halach produkcyjnych czy przy zejściach do kopalni, bez jednoczesnego obciążania samego modułu koniecznością analizy danych biometrycznych. Pełna dowolność konfiguracji powoduje uniwersalność zastosowań w różnych miejscach i punktach kontroli epidemicznej” – wyjaśnia dr inż. Krzysztof Firmanty z Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki WAT, gdzie projekt będzie realizowany.

Jest to już kolejny projekt realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Milton Essex S.A. WAT i firma wspólnie już realizują projekt pt. „FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych” umowa nr MAZOWSZE/0167/19 – 00 z dnia 03.12.2019 r., którego kierownikiem ze strony WAT jest dr inż. Mariusz Kastek.

 

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
grafika: WAT