Autor

Prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny

________________________________________

O monografii:

Książka składa się z pięciu podstawowych części: charakterystyki ogólnej spektroskopii, opisu promieniowania elektromagnetycznego, spektroskopii atomowej, spektroskopii molekularnej i części zastosowań obejmujących przykłady własnej pracy doświadczalnej. Obszernie scharakteryzowano m.in. właściwości spektroskopowe symulantów i interferentów bojowych środków biologicznych pod kątem możliwości ich detekcji w powietrzu oraz nowoczesne laserowe metody wykrywania gazowych zanieczyszczeń atmosfery. Monografia jest w zamierzeniu pomostem między podstawami teoretycznymi spektroskopii optycznej i praktycznymi zastosowaniami nowych, unikatowych rozwiązań metod analitycznych i może być cenną pomocą dla studentów fizyki, chemii i elektroniki. Stanowi także uzupełnienie i utrwalenie ich wiedzy na temat promieniowania elektromagnetycznego, budowy atomów i cząsteczek oraz ich wzajemnego oddziaływania.

Autor:

Prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny jest pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Optoelektroniki WAT, z którym jest związany od blisko czterdziestu lat. Ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT i habilitował się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Specjalizuje się w badaniach materiałów biologicznych, optoelektronicznych i związków chemicznych metodami spektroskopowymi oraz rozwijaniu techniki laserowej w medycynie. Do jego najważniejszych osiągnięć należą wdrożenia metody fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej w czołowych polskich klinikach dermatologicznych, Jest autorem czterech monografii oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Prowadzi wykłady z tematyki spektroskopii optycznej dla studentów i doktorantów WAT.

Informację przesłał

Wiesław Piotrowski