Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.  Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Organizatorzy dają młodym optykom z różnych ośrodków szansę na spotkanie się ze sobą, przedstawienie wyników swoich badań i wysłuchanie wykładów wybitnych specjalistów z całego kraju.  Listę wykładów zaproszonych znajdziecie Państwo na stronie Konferencji.

Streszczenia prezentacji można przysyłać do 1 kwietnia

Uwaga:

W imieniu Organizatorów proszę o zadeklarowanie swojego udziału poprzez formularz.

Organizatorzy zapewniają, że dzięki sponsorom, tym studentom i doktorantom, których abstrakty zostaną  najlepiej ocenione przez Komitet Naukowy, będą mogli zapewnić pokrycie kosztów udziału w konferencji.