W terminie zgodnym z „Zasadami wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana” stanowiących załącznik do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zgłoszony został jeden kandydat do pełnienia funkcji Dyrektora/Dziekana

dr hab. inż Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT

W związku z niewypełnieniem wymogu dotyczącego liczby zgłoszonych kandydatów na dziekana na kadencję 2024-2028 komisja wyborcza Instytutu Optoelektroniki zakończyła procedurę zgłaszania kandydatów i przekazała informacje Rektorowi WAT, który powoła z własnej inicjatywy osobę do pełnienia funkcji dziekana.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii

Prof. Zdzisław Bogdanowicz

Uchwała Senatu WAT nr 30/WAT/2024

Decyzja Rektora nr 132/RKR/2024

Sekretarz KW IOE