W dniu 04.12.2023r. odbyła się zbiórka kadry wojskowej Instytutu Optoelektroniki w związku z przekazaniem przez Pana płk. dr. inż. Krzysztofa Firmantego obowiązków Zastępcy Dyrektora, które wykonywał od 06.09.2021r. Z tej okazji, kadra złożyła Panu Pułkownikowi najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową, pełną zaangażowania i profesjonalizmu współpracę. Jednocześnie wyraziła słowa głębokiego szacunku i uznania za wszelkie wsparcie oraz przekazała życzenia zdrowia oraz  pomyślności w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Obowiązki Zastępcy Dyrektor pełni ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk.

Informację przygotował

ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk