W dniu 11 lipca 2023 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Optoelektroniki (bud. 136) w Warszawie przy ulicy Gen. S. Kaliskiego 2 oraz na platformie MS Teams* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Grzesia.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Generacja impulsów optycznych o nanosekundowym i subnanosekundowym czasie trwania w laserach półprzewodnikowych”

*Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej proszone są o kontakt z sekretarzem rady na adres mailowy: aneta.bombalska@wat.edu.pl do dnia 07.07.2023 r. do godziny 15:00 w celu uzyskania dostępu do spotkania.


Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE