W dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00 na platformie zdalnej ZOOM odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Gumieli.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Obliczeniowa identyfikacja pól elektromagnetycznych w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych dla celów oceny narażenia ludności”.

Link do wideokonferencji publicznej obrony na platformie ZOOM:

https:// pwr-edu.zoom.us/j/97209446733?Pwd=WGtKaOlibTZQaGOOVERwTGhsaFpqZzO9

hasło: 782225

(Do platformy ZOOM prosimy o zalogowanie się z podaniem imienia i nazwiska)

Szczegółowe dane w pliku:


Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE