W dniu 2 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 na platformie zdalnej MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina JAKUBASZKA.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Optymalizacja optoelektronicznego modułu detekcyjnego do systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym”.

Link do wideokonferencji publicznej obrony na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35rb6F38ReZYK_hZF62Zl5s5VOhxp1_KTwRj322Gpi41%40thread.tacv2/conversations?groupId=c55d2c8c-3154-4aec-9eec-efcce19d8d73&tenantId=e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f

Szczegółowe dane w pliku:


Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE