W dniu 9 listopada 2023 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Optoelektroniki (bud. 136) w Warszawie przy ulicy Gen. S. Kaliskiego 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Pomianka.

Z danymi rozprawy można zapoznać się na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/postepowania-awansowe/postepowanie-awansowe-mateusz-pomianek

Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE