W dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:40 na platformie zdalnej MS Teams rozpocznie się seminarium związane ze wszczęciem procedury habilitacyjnej dr. inż. Grzegorza Bieszczada.

Tytuł seminarium: Metody syntezy informacji z mikrobolometrycznych kamer podczerwieni do zastosowań specjalnych”.

Zapraszamy do udziału w seminarium w formie wideokonferencji na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ayckXmr9jVM8etTnyVHzEfDOQSW6TdvXKNRStJHVUK9U1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0999fdeb-d259-4f10-9c5c-5f319caed072&tenantId=e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f

Kod do Zespołu: 5byl9sx


Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE