W dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 10:40 odbędzie się seminarium związane ze wszczęciem procedury o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł wystąpienia: „Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty”

– prezentacja osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego

Prowadzący: dr inż. Kacper Nowak, Politechnika Wrocławska

MS Teams kanał seminarium habilitacyjne. KOD do zespołu:
5byl9sx


Informację przesłała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE