W dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 09:00 odbędzie się seminarium związane z postępowaniem o nadanie stopnia doktora.
Prelegent: Nguyen Hong Viet
Tytuł wystąpienia: A new method of measurement MRTD of thermal imagers using computer simulation.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aArP0sUJz3CLilW0ta1QAU3XbjPw-rA3pIEd8wwY5-Ms1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d87870dd-639e-49a2-8c10-3939170a4baa&tenantId=e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f

Informację przygotowała

Aneta Bombalska

Sekretarz Rady AEE