W dniu 25 kwietnia 2024 r.  odbyła się uroczystość zakończenia trzeciej edycji Targów POLSECURE (III Międzynarodowe Targi POLSECURE). Podczas gali wręczono nagrody i specjalne wyróżnienia. Jedna z 3 głównych nagród przypadła dla pojazdu SOWA – Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej, projekt współfinansowany przez NCBiR na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Nr DOB-BIO11/03/09/2021).

Konsorcjum w składzie – Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Optoelektroniki (lider), JSW Nowe Projekty S.A., Vortex Sp. z o.o., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki. Eksponat wystawiony był na stoisku jednego z Konsorcjantów – Firmy Vortex Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Informację przesłał

Krzysztof Firmanty