JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

NA KIERUNKU TECHNOLOGIE PRZEŁOMOWE

Kierunek stanowi nową ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie innowacyjnych technologii.

W realizacji tego kierunku biorą udział:

      – Instytut Optoelektroniki,
      – Wydział Elektroniki,
      – Wydział Nowych Technologii i Chemii,
      – Wydział Cybernetyki,
      – Wydział Inżynierii Mechanicznej,
      – Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
      – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Wojskowa Akademia Techniczna dzięki swojemu potencjałowi i bardzo nowoczesnej bazie dydaktyczno-badawczej jest w stanie wykształcić kadrę twórczych specjalistów do pracy badawczej i rozwojowej w kluczowych sektorach gospodarki.

Absolwenci kierunku będą mogli kontynuować studia w Szkole Doktorskiej, dołączyć do kadry naukowo-dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej lub podjąć pracę w ośrodkach rozwojowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej i przemysłu cywilnego.

W ramach kierunku uczelnia oferuje kształcenie w siedmiu różnych specjalnościach:

      – technologie optoelektroniczne,
      – systemy elektroniczne i telekomunikacyjne,
      – technologie fotoniczne,
      – technologie maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów,
      – technologie w inżynierii mechanicznej,
      – systemy mechatroniczne,
      – inżynieria lądowa i geoprzestrzenna.

Studia trwają 10 semestrów (5 lat). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku technologie przełomowe oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Technologie przełomowe to kierunek dla tych ambitnych i odważnych, którzy w przyszłości będą chcieli mieć wpływ na świat, w którym żyją oraz chcą wdrażać i tworzyć nowe technologie. Studentom oferujemy m.in. dostęp do najnowszych i najlepszych laboratoriów oraz kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, nie tylko tymi w WAT, lecz także w innych uczelniach oraz ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, z którymi współpracuje akademia. Studenci mogą także liczyć na udział w naszych projektach i pracach badawczych, w tym międzynarodowych.


Rekrutacja dla nowych studentów trwa od 1 marca do 14 lipca poprzez Internetowy Rejestr Kandydatów WAT (IRK).

Program studiów na kierunku "Technologie przełomowe" - program

O przyjęcie na studia mogą też ubiegać się ci, którzy obecnie studiują na I roku dowolnego kierunku w WAT. Zostaną przyjęci po spełnieniu wymagań, w tym wyrównaniu różnic programowych. Na podobnych zasadach będą mogły to zrobić osoby, które rozpoczną studia cywilne na innych kierunkach w tym roku i po I semestrze będą się chciały przenieść na technologie przełomowe. Obecnie w WAT studiuje ponad 6,5 tys. cywilów.

Informacje prasowe - media