________________________________________

W związku z realizacją w Instytucie Optoelektroniki projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” realizowanego na podstawie umowy Nr DOB-BIO11/03/09/2021 z dnia 06.08.2022 r. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniach 15.11 – 16.11.2022 r. na pasie taktycznym WAT został przeprowadzony pokaz technologii systemu radaru akustycznego Hextile Norweskiej firmy Squarehead Technology AS (Squarehead Technology AS Nydalsveien 28, NO-0484 Oslo, Norway).

Pokaz technologii w warunkach rzeczywistych, w rejonie pasa taktycznego WAT, umożliwił weryfikację danych taktyczno-technicznych prezentowanego systemu.

W pokazie uczestniczyli przedstawiciele: firmy Squarehead Technology AS (Norwegia – państwo członkowskie NATO), Straży Granicznej, Jednostek Specjalnych WP, Policji oraz WAT.

Podczas testów zrealizowano scenariusze z użyciem bezzałogowych statków powietrznych oraz pozorantów przemieszczających się w terenie otwartym oraz leśnym.

Matryca mikrofonów – przód
Matryca mikrofonów – tył