W dniach 08-12.04.2024 r. w Wyższym Instytucie Technik Śledczych Korpusu Carabinieri (ISTI, L’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri) w Velletri (Rzym), Włochy odbyło się szkolenie w temacie „Śledztwo na miejscu zbrodni (Crime Scene Investigation)”.
W szkoleniu organizowanym dla Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL, The European Union Agency for Law Enforcement Training) przez ISTI udział wzięło 26 przedstawicieli policji i laboratoriów kryminalistycznych z 23 krajów.

Wyższy Instytut Technik Śledczych Korpusu Carabinieri (ISTI), jest szkołą śledczą założoną w 2008 roku i specjalizującą się w badaniu miejsca zbrodni (CSI), która przygotowuje śledczych Korpusu Carabinieri pochodzących z Włoch i ponad 80 krajów na całym świecie do stawienia czoła nowym zagrożeniom stwarzanym między innymi przez międzynarodowy terroryzm dżihadystyczny, zorganizowane grupy przestępcze i cyberprzestępców. Instytut dzięki podpisanym umowom o współpracy od kilku lat realizuje szkolenia dla CEPOL (Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania), jak również dla Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Tematyka szkolenia obejmowała najlepsze praktyki w zakresie pobierania odcisków palców, rekonstrukcji 3D miejsca zbrodni, analizy wzorców plam krwi, entomologii sądowej, oraz statystyki kryminalistycznej stosowanej do analizy DNA. Omówiono również innowacyjne i eksperymentalne technologie, takie jak te opracowywane w ramach projektu UE RISEN (Real time on site forensic Trace Qualification), w tym hiperspektralne kamery, użycie tanich urządzeń informatycznych do wirtualnego zdalnego badania miejsca zbrodni i szybkiego obrazowania miejsca zdarzenia, a także spektroskopię Ramana i powierzchniowo wzmocnioną spektroskopię Ramana (SERS) do jakościowego rozpoznawania śladów na miejscu zbrodni. Szkolenie obejmowało również analizę rzeczywistych przypadków działań na miejscu zdarzenia.

Ppłk Jankiewicz z Instytutu Optoelektroniki WAT wziął udział w szkoleniu jako jeden z dwunastu trenerów i w dniu 09.04.2024 r. omówił podczas prezentacji zastosowanie spektroskopii Ramana oraz SERS w badaniach kryminalistycznych w laboratorium oraz na miejscu zdarzenia. Ponadto zaprezentował w praktyce możliwości przenośnych spektrometrów Ramana w analizie materiałów wybuchowych w większych ilościach oraz ilościach śladowych z zastosowaniem techniki SERS.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie CEPOL:

https://www.cepol.europa.eu/newsroom/partners-news/cepol-and-italian-carabinieri-corps-advanced-institute-investigative

Tekst ppłk Bartłomiej Jankiewicz

Fot. ISTI