Jak co roku, VIGO Photonics przygotowało kolejną, edycję programu praktyk wakacyjnych dla studentów trzeciego i kolejnych lat nauki.

Program praktyk ma wieloletnią tradycję, opartą o wypracowane pozytywne doświadczenia. To właśnie od praktyki studenckiej swoją karierę w VIGO rozpoczynało wielu absolwentów także naszej uczelni.

W okresie od czerwca do końca września 2023 roku, VIGO organizuje miesięczne praktyki dla studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie fizyki, inżynierii produkcji, chemii i inżynierii materiałowej; mechaniki, mechatroniki i automatyki, technologii montażu i elektroniki, a także programowania. Pod okiem praktyków zapewniają studentom okazję do rozwoju swoich pasji zawodowych i zdobywania doświadczenia, które z pewnością będą procentować zarówno w dalszym procesie nauki, jak i w przyszłej karierze.

Link do aplikowaniahttps://bit.ly/3zecafF

_______________________________________

Informację przesłał Piotrowski Wiesław