________________________________________

W dniach 24-25 października b.r. w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przebywała delegacja z Japonii, w skład której wchodzili Prof. Yoshiaki Kato oraz Prof. Kunioki Mima z Instytutu Inżynierii Laserowej (Institute of Laser Engineering – ILE) na Uniwersytecie Osaka w Osace. Instytut ten jest czołowym na świecie ośrodkiem badawczym w zakresie oddziaływania impulsów laserowych wielkiej mocy z materią, fizyki plazmy laserowej oraz mikrosyntezy termojądrowej. Obydwaj profesorowie są w tych obszarach nauki wybitnymi specjalistami o światowej renomie. Prof. Mima był dyrektorem ILE w czasie, kiedy zespół Instytutu Optoelektroniki prowadził współpracę z zespołem badawczym ILE, zainicjowaną przez Prof. Kato. Współpraca dotyczyła nowej metody wytwarzania promieniowania rentgenowskiego z impulsowej tarczy gazowej naświetlanej laserem, która została opracowana w Instytucie Optoelektroniki [1]. Prof. Kato był także dyrektorem Centrum Zaawansowanym Badań Fotonowych (Advanced Photon Research Center – APRC) w Kizu niedaleko Kioto, gdzie wspólnie z zespołem Instytutu Optoelektroniki zademonstrowano po raz pierwszy laser rentgenowski z zastosowaniem impulsowej tarczy gazowej naświetlanej laserem [2].

Pobyt delegacji w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczął się od spotkania z JM Rektorem WAT, płk. prof. dr hab. inż. Przemysławem Wachulakiem. Znaczną część spotkania, w czasie którego goście z Japonii zapoznali się z naszą uczelnią i jej działalnością edukacyjna i naukową, zajęła dyskusja dotycząca plazmowych laserów rentgenowskich, które były przedmiotem badań prowadzonych przez Rektora podczas studiów doktorskich na Uniwersytecie Stanu Colorado w Fort Collins w USA. Po spotkaniu delegacja odwiedziła wybrane laboratoria laserowe w Instytucie Optoelektroniki, w tym laboratorium laserów światłowodowych, oddziaływania promieniowania laserowego z materią, zastosowań laserów, laserowej teledetekcji oraz laboratorium laserów wielkiej mocy, a także Centrum Inżynierii Biomedycznej.

Ważnym elementem wizyty było seminarium, podczas którego Prof. Mima wygłosił wykład, w którym, po krótkiej prezentacji Instytutu Inżynierii Laserowej w Osace, przedstawił badania dotyczące wytwarzania neutronów za pomocą impulsowych laserów wielkiej mocy, jakie są prowadzone w tym Instytucie. Jest to tematyka badawcza prowadzona w wielu ośrodkach naukowych na świecie i jej celem jest opracowanie wydajnych źródeł impulsów neutronów o parametrach wymaganych w technice analizy materii za pomocą rezonansu jądrowego (Nuclear Resonance Analysis), która jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących metod zdalnej identyfikacji ukrytych materiałów, w tym także materiałów wybuchowych.

Prof. Kato (po prawej) oraz prof. Mimo podczas wizyty w laboratorium mikro- i nanoobróbki materiałów impulsami skrajnego nadfioletu

Po seminarium członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami kierownictwa Instytutu Optoelektroniki , w tym z dyrektorem IOE dr hab. inż. Krzysztofem Kopczyńskim oraz zastępcą dyrektora ds. . naukowych prof. dr hab. inż. Janem Jabczyńskim, którzy zapoznali gości z działalnością Instytutu. Następnie, delegacja z Japonii złożyła, na zaproszenie Prof. Andrzeja Gałkowskiego, dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, krótką wizytę w tym Instytucie, gdzie zapoznała się z prowadzonymi tam badaniami oraz odwiedziła wybrane laboratoria, w tym laboratorium lasera terawatowego, rentgenowskiej diagnostyki plazmy tokamakowej, układu plazmowego „ MJ Plasma Focus” oraz laboratorium plazmowych silników do napędu statków kosmicznych.

[1] Fiedorowicz, H., Bartnik, A., Szczurek, M., Daido, H., Sakaya, N., Kmetik, V., Kato, Y., Suzuki, M., Matsumura, M., Tajima, J., Nakayama, T., Wilhein, T., Investigation of soft X-ray emission from a gas puff target irradiated with a Nd:YAG laser, (1999) Optics Communications, 163 (1), pp. 103-114.

[2] Lu, P., Kawachi, T., Kishimoto, M., Sukegawa, K., Tanaka, M., Hasegawa, N., Suzuki, M., Tai, R., Kado, M., Nagashima, K., Daido, H., Kato, Y., Fiedorowicz, H., Bartnik, A., Demonstration of a transient-gain nickel-like xenon-ion x-ray laser, (2002) Optics Letters, 27 (21), pp. 1911-1913.