W bieżącym roku kończy się kadencja Senatu Wojskowej Akademii Technicznej. 
1 września 2024 nowy skład Senatu rozpocznie swoją działalność

____________________________________________________________________________

Na podstawie UCHWAŁY NR 10 /KWA/2024 z dnia 29.03. 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028, Komisja Wyborcza IOE ogłasza nabór Kandydatów na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028 z grona przedstawicieli profesorów i profesorów WAT oraz nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami WAT.

UCHWAŁA NR 3/2024 Komisji Wyborczej Instytutu Optoelektroniki (KWIOE) Wojskowej Akademii Technicznej

_____________________________________________________________________

Zgodnie z UCHWAŁĄ SENATU WAT NR 22/WAT/2024 z dnia 28 marca 2024 r., przydział mandatów dla Instytutu Optoelektroniki jest nastepujący:

– 3 mandaty – dla grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora i profesora WAT;

– 1 mandat – dla pozostałych nauczycieli akademickich;

– 1 mandat – dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi z Instytutu Optoelektroniki, WEL, WIG i WTC (mandat współdzielony – wybory przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Wyborcza).

Kandydatów dla pierwszych dwóch grup zgłaszamy do dnia 12.04.2024 r. w formie papierowej. Zgłoszenia składamy do Sekretarza KW IOE (Piotrowski Wiesław, budynek 136, pokój 16).

Zgłoszenie kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028 jako przedstawiciela profesorów i profesorów WAT

Zgłoszenie kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028 jako przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami WAT

Informację przesłał

Wiesław Piotrowski

Sekretarz KW IOE