Instytut Optoelektroniki realizuje w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”.

Przedsięwzięcie jest finansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowania procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2021 do marca 2024 r.

Wartość całkowita projektu wynosi: 7 250 000,00 €

Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6 162 500,00 €

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 087 500,00 €

Projekt realizowany jest przez:

 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Państwową Agencją Atomistyki
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Szkołę Główną Służby Pożarniczej
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Norwegian Directorate for Civil Protection
 • Norwegian Defence Research Establishment

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: 

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl oraz www.fundusze.mswia.gov.pl

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Informację przygotował

Bartłomiej Jankiewicz