Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1J. Wojtas, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki „Aspects of the Application of Cavity Enhanced Spectroscopy to Nitrogen Oxides Detection” Sensors 2013, 13(6), 7570-7598.

2J. Wojtas, T. Stacewicz, Z. Bielecki, B. Rutecka, R. Medrzycki, J. Mikolajczyk „Towards optoelectronic detection of explosives” Opto-electron. Rev. 2013, 21(2), 210-219.

3J. Mikołajczyk, W. Pichola, J. Wojtas, M. Mamajek, M. Garlińska, A. Prokopiuk, Z. Bielecki „Laboratory system for quantum cascade lasers researching” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 505-508.

4J. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Mikolajczyk, B. Rutecka, R. Medrzycki „Nitrogen oxides optoelectronic sensors operating in infrared range of wavelengths” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 592-594.


2012

1J. Mikołajczyk, M. Garlińska, M. Wesołowski, J.S. Wojtas, Z. Bielecki „Compact QCL driver for free space transmitter” Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2012, 60, 763-768.

2J. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski „Ultrasensitive laser spectroscopy for breath analysis” Opto-Electron. Rev. 2012, 20, 77-90.

3T. Stacewicz, J. Wojtas, Z. Bielecki, M. Nowakowski J. Mikołajczyk, R. Mędrzycki, B. Rutecka, „Cavity ring down spectroscopy: detection of trace amounts of substance” Opto-Electron. Rev. 2012, 20, 53-60.

4Z. Bielecki, J. Janucki, A. Kawalec, J. Mikołajczyk, N. Pałka, M. Pasternak, T. Pustelny, T. Stacewicz, J. Wojtas „Sensor and systems for the detection of explosive devices – an overview” Metrol. Meas. Syst. 2012, 19, 3-28.

5J. Mikołajczyk, M. Garlińska, M. Wesołowski, J.S. Wojtas, Z. Bielecki „Compact QCL driver for free space transmitter” Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2012, 60, 763-768.


2011

1R. Rakowski, J. Mikołajczyk, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, F. de Gaufridy de Dortan R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, P. W. Wachulak „Laser-produced plasma EUV source based on tin-rich, thin-layer targets” Appl. Phys. B 2011, 102(3), 559-567.

2J. S. Wojtas „Two-channel optoelectronic sensor employing cavity enhanced absorption spectroscopy” Acta Phys. Pol. A 2011, 120(4), 763-766.

3J.S. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, R. Mędrzycki, B. Rutecka „Application of Quantum Cascade Lasers in Nitric Oxide and Nitrous Oxide Detection” Acta Physic. Pol. A 2011, 120(4), 794-797.

4J. S. Wojtas, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, B. Rutecka, R. Mędrzycki, Z. Bielecki, „Applying CEAS method to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors” Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2011, 59(4), 415-418.

5M. Gutowska, D. Pierścińska, M. Nowakowski, K. Pierściński, D. Szabra, J. Mikołajczyk, J.S. Wojtas, Z. Bielecki, „Transmitter with quantum cascade laser for free space optics communication system” Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2011, 59(4), 419-423.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1J. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Mikolajczyk „Ultrasensitive optoelectronic sensors for nitrogen oxides and explosives detection” Proc. SPIE 2013, 8703, 870309.

2Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, D. Szabra, A. Prokopiuk, B. Rutecka. „Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”. Elektronika, 7, 2013.

3J. Mikołajczyk, J. Wojtas, A. Prokopiuk, H. Krzysiak, Z. Bielecki. Zautomatyzowany system do pomiaru parametrów energetycznych kwantowych laserów kaskadowych, PAK vol. 59, nr 4/2013, 277-280.

4J. Wojtas, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk , Z. Bielecki. „ Projekt optoelektronicznego systemu do wykrywania biomarkerów w oddechu”. Przegląd Elektroniczny, 2013, 139-141.

5D. Szabra, M. Nowakowski, J. Mikołajczyk, J. Wojtas, Z. Bielecki. „Układy sterowania laserami kaskadowymi”. Przegląd Elektroniczny, 2013, R.89, Nr 10, 43-46.

6Z. Bielecki, J. Wojtas, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, B. Rutecka, R. Medrzycki, A. Prokopiuk. Optoelektroniczne sensory gazów, PAK vol. 59, nr 4/2013, 287-291.

7Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, J.S. Wojtas, T. Dąbrowski, R. Mędrzycki, J. Wawer „Bramka do wykrywania materiałów wybuchowych” Prz. Elektrotechn. 2012, 88, 29-31.

8J. Mikołajczyk, R. Niedbala, M. Wesołowski, J. Wojtas, D. Szabra, Z. Bielecki „An integrated driver for quantum cascade lasers” Proc. SPIE 2012, 8397, 83970G.

9J. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, R. Mędrzycki, B. Rutecka „NO and N2O detection with CEAS method” PIERS 2012, 87-91.