Laboratoria

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

  • Stanowisko do dynamicznych badań systemów rakietowych;
  • Stanowisko z przesuwnymi źródłami promieniowania do badań odporności na zakłócenia termalne rakietowych głowic samonaprowadzających;
  • Mobilne stanowisko badawczo-pomiarowe do badań charakterystyk celów powietrznych i zakłóceń zorganizowanych.