Laboratoria

Zespół dysponuje pomieszczeniami laboratoryjnymi o powierzchni ok. 200 m2 z zainstalowanymi systemami chłodzenia i wentylacji. Laboratoria wyposażone są w stoły optyczne i dedykowany systemy zasilania.

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

  • Spawarka światłowodowa GPX-3400 firmy VYTRAN;
  • Oscyloskop cyfrowy TYP: Agilent Technologies MSO7104B;
  • Analizator sygnałów optycznych OSA AQ6375 Yokogawa;
  • Spektrometr SP2300i;
  • Analizator jakości wiązki promieniowania laserowego LBA M2-200;
  • Generator przebiegów arbitralnych RIGOL DG3121A.
  • Lasery: Er:YAG (2936 nm), rubinowy (694.3 nm, 10 Hz),  Cr:KZnF (800 nm), CTH:YAG (2080 nm), przestrajalny w zakresie 1180-1320 nm laser forsterytowy wraz z generacją harmonicznych (SH, TH), a także lasery włóknowe Nd:szkło i Yb:szkło o mocy do 20 W.