Projekty aktualnie realizowane

1Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych I wykonywania wybranych komponentów światłowodowych. Kierownik: Maria MICHALSKA (Maciejewska) . Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Nauki.

2Laserowe układy światłowodowe generujące promieniowanie w zakresie widmowym średniej podczerwieni z przeznaczeniem do zastosowań w technice wojskowej, medycynie i ochronie środowiska. Kierownik: dr Jacek ŚWIDERSKI. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Program NATO Mid-Infrared Fiber Lasers.

Projekty zakończone

Projekty zakończone

1Projekt badawczy nr 8 8617 91 02 Opracowanie i badanie aparatury do kolektywnego oddziaływania wiązek laserowych (Nd:YAG i Er:YAG) na tkanki, kierownik prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz, okres realizacji 1993-95r, finansowanie KBN

2Projekt badawczy nr 8 S506 01506 Opracowanie wykonanie i badanie aparatury laserowej oraz jej aplikacji w leczeniu wybranych schorzeń laryngologicznych Kierownik:prof. dr n. med. Andrzej Kukwa okres realizacji 1995-96r, finansowanie KBN

3Projekt badawczy 8 T11E 048 08 Opracowanie i badanie przydatności klinicznej aparatury laserowej do diagnozy i terapii nowotworów metodą PDT, Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , okres realizacji 1995-1996r finansowanie KBN

4Projekt badawczy 8T11E 04C 08 Ocena metody i aparatury laserowej do wewnątrz torebkowych operacji zaćmy oraz ich ocena kliniczna, kierownik prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz, okres realizacji 1995-1996r, finansowanie KBN,

5Projekt badawczy nr 8 T11B 012 10 Możliwość generacji impulsów w laserach z modulacją strat rezonatora pobudzanych impulsami o profilowanym kształcie, kierownik prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz, okres realizacji 1996-1998r., finansowanie KBN

6Projekt badawczy nr 8 T11E 005 15 Opracowanie i badanie przydatności klinicznej aparatury laserowej do litotrypcji otolaryngologicznej, Kierownik: prof. dr n. med. Andrzej Kukwa okres realizacji 1998-2000r., finansowanie KBN,

7Projekt badawczy 8 T10C 021 20 Opracowanie metod i aparatury pomiarowej do laserowej diagnostyki ośrodków biologicznych z wykorzystaniem laserów generujących impulsy subnanosekundowe oraz badania ich przydatności klinicznej, Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , okres realizacji 2001-2003r, finansowanie KBN,

8Projekt badawczy 0 T00A 065 19 Opracowanie generatora parametrycznego pompowanego diodami laserowymi na zakres 1500 nm, Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Żendzian okres realizacji 2000-2002, finansowanie MNiSzW

9Projekt badawczy 4 T11B 028 24 Opracowanie, wykonanie i badanie przydatności zestawu laserowego Er:YAG z modulacją dobroci rezonatora w leczeniu wybranych jednostek chorobowych w okulistyce, Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , okres realizacji 2003-2005r, finansowanie MNiSzW

10Projekt badawczy 7 T11B 002 21 Monokryształy granatu irtowo-glinowego domieszkowane iterbem (YAG:Yb3+) do pompowanych diodowo laserów mocy, projekt realizowany we współpracy z ITME okres realizacji 2001-2003r

11Projekt badawczy Niobian litu z periodyczną strukturą domenową (PPLN) do nieliniowej konwersji promieniowania laserowego, realizowany w Kooperacji z ITME, okres realizacji 2001-2004r.

12 Projekt badawczy nr 4T 11E 057 26, pt. Opracowanie i weryfikacja możliwości wykorzystania układów optycznego sprzężenia zwrotnego w laserowym sprzęcie medycznym przeznaczonym do spawania tkanek w wybranych zabiegach laserowych w okulistyce; Kierownik: dr inż. Dariusz Podniesiński, termin realizacji: 2004 – 2006, finansowanie MNiSzW

13Projekt badawczy nr 3T11E 016 30 Laser włókowy o mocy 30W pracujący w reżimie „sweep” do mikrochirurgii otolaryngologicznej, Kierownik: dr inż. Marek Skórczakowski, okres realizacji 2006-2008, finansowanie MNiSzW

14Projekt badawczy nr 3 T11B 056 30 Opracowanie wysokorepetytywnego, pompowanego diodowo, lasera Er:YAG z modulacją dobroci rezonatora do metrologii związków biologicznych i aplikacji medycznych Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , okres realizacji 2006-2008r, finansowanie MNiSzW

15Projekt badawczy promotorski nr. 3T11B 068 28 Analiza warunków pracy impulsowych generatorów i wzmacniaczy światłowodowych dla wybranych typów światłowodów aktywnych, Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , okres realizacji 2006-2008r, finansowanie MNiSzW

16Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MIN 009/T11/2003, pt. Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej; kierownik zadania prof. dr hab. inż. Andrzej Zając, termin realizacji: 2004 – 2007, finansowanie MNiSzW

17Projekt badawczy nr N515 001 32/0133, pt. Opracowanie, optymalizacja i badanie właściwości układu laserowego: diodowy generator zadający – włóknowy wzmacniacz mocy generującego impulsy promieniowania o zmiennym czasie trwania Kierownik: dr inż. Jacek ŚWIDERSKI. okres realizacji: 2007-2009, MNiSW