Laboratoria

Zespół dysponuje pomieszczeniami laboratoryjnymi o powierzchni ok. 200 m2 z zainstalowanymi systemami chłodzenia i wentylacji. Laboratoria wyposażone są w stoły optyczne i dedykowany systemy zasilania. Stanowiska pomiarowe przystosowane są do kompleksowej charakteryzacji parametrów promieniowania laserowego w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni, budowy światłowodowych układów laserowych oraz prowadzenia testów końcowych konstruowanych urządzeń laserowych.

Aparatura

Zespół dysponuje m.in. następującą aparaturą badawczą:

 • Spawarka światłowodowa GPX-3400 firmy VYTRAN;
 • Oscyloskop cyfrowy TYP: Agilent Technologies MSO7104B;
 • Analizator sygnałów optycznych OSA AQ6375 Yokogawa;
 • Spektrometr SP2300i (pasmo pomiarowe:650-5500 nm)
 • Analizator jakości wiązki promieniowania laserowego LBA M2-200;
 • Generator przebiegów arbitralnych RIGOL DG3121A.
 • różnego rodzaju mierniki mocy promieniowania laserowego
 • różne diody laserowe z wyjściem światłowodowym (790 nm 808 nm, 976 nm,1550 nm)
 • różne układy zasilania i chłodzenia do diod laserowych (do mocy 3 kW)
 • Kamery pyroelektryczne Pyrocam III
 • Kamera OMA V firmy Princeton Instruments
 • szereg unikalnych optoelektronicznych układów zasilania i sterowania (własnego autorstwa) dedykowanych do układów laserowych