Projekty aktualnie realizowane

1Projekt badawczy nr INNOTECH-K3/IN3/55/225968/NCBR/14 pt. „Lasery chirurgiczne wysokiej mocy pracujące na długości fali 1470 nm i 1940 nm do zastosowań w małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej”; kierownik części projektu realizowanej w WAT: dr inż. Jacek Świderski, okres realizacji: 2014-2016, źródło finansowania: NCBiR

2Projekt badawczy nr UMO-2014/13/B/ST7/00442 (OPUS) pt. „Badanie generacji supercontinuum w paśmie widmowym średniej podczerwieni z użyciem wybranych światłowodów nieliniowych oraz nowoczesnych układów światłowodowych generujących pikosekundowe impulsy promieniowania o długości fali ~2 μm”; kierownik projektu: dr inż. Jacek Świderski, okres realizacji: 2015-2017, źródło finansowania: NCN

3Projekt badawczy pt. „Badanie generacji supercontinuum w światłowodach fluoroindowych pompowanych impulsami optycznymi o czasie trwania z zakresu femtosekund, pikosekund oraz nanosekund” (HARMONIA), kierownik projektu: dr inż. Jacek Świderski, okres realizacji: 2015-2017, źródło finansowania: NCN

Projekty zakończone

1Projekt badawczy pt. ” Światłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym „bezpiecznym dla wzroku””, realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; mgr inż. Maria Michalska okres realizacji: 2012-2014, źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

2Projekt badawczy nr LIDER/04/198/L-1/09/NCBiR/2010 pt: „Światłowodowy generator supercontinuum w zakresie średniej podczerwieni”; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,; kierownik projektu: dr inż. Jacek Świderski, okres realizacji: 2010 – 2013, źródło finansowania: NCBiR

3Projekt badawczy nr NCN/07-023/2011/WAT pt. Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych i wykonywania wybranych komponentów światłowodowych”; kierownik projektu: mgr inż. Maria Michalska, okres realizacji: 2011-2013.

4Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany nr 24/N-MIFL/2010/0 pt: „Laserowe układy światłowodowe generujące promieniowanie w zakresie widmowym średniej podczerwieni z przeznaczeniem do zastosowań w technice wojskowej, medycynie i ochronie środowiska”; kierownik projektu: dr inż. Jacek Świderski, okres realizacji: 2010 – 2013, źródło finansowania: MNiSW

5Projekt badawczy nr N515 001 32/0133, pt. Opracowanie, optymalizacja i badanie właściwości układu laserowego: diodowy generator zadający – włóknowy wzmacniacz mocy generującego impulsy promieniowania o zmiennym czasie trwania Kierownik: dr inż. Jacek ŚWIDERSKI. okres realizacji: 2007-2009, źródło finansowania MNiSW