Projekty aktualnie realizowane

1System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi. Kierownik: dr Marek ZYGMUNT. Okres realizacji: 2010-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty zakończone

1System ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym dla pojedynczego żołnierza z elementami identyfikacji swój-obcy. Kierownik: dr Marek ZYGMUNT. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2Opracowanie i wykonanie dalmierza „bezpiecznego dla oka” z zastosowaniem mikrolaserowego nadajnika 1.5um. Kierownik: dr Wiesław PIOTROWSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3Opracowanie laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich własności fizyko- chemicznych w formacie 3D wraz z technologią analizy i identyfikacji danych do zastosowań na platformach bez załogowych. Kierownik: dr Wiesław PIOTROWSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.