Laboratoria

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

  • System próżniowy do nanoszenia nanostruktur w komorze próżniowej laserami excimerowymi ;
  • Spektrometr mikro-ramanowski (Renishaw) zintegrowany na poziomie sprzętowym i programowym z mikroskopem sił atomowych (NT-MDT), posiadający możliwość wykonywania pomiarów typu TERS;
  • System próżniowy umożliwiający pomiary w oparciu o technikę XPS i UPS w zakresie 100-1250oK z oddziaływaniem różnych gazów.

Więcej informacji dotyczącej aparatury badawczej zespołu na www.nano.wat.edu.pl