Projekty aktualnie realizowane

Projekty zakończone

1Zespoły membrana-elektrody (MEA) implantowane materiałem katalitycznym w warstwie przypowierzchniowej metodą PLD dla potrzeb ogniw paliwowych. Kierownik: dr Waldemar MRÓZ. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2Nowe kompozyty węglowo-hydroksyapatytowe na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie. Kierownik: Waldemar MRÓZ. Okres realizacji: 2009-2012, MNiSW, zadanie w projekcie ERA-NET.

3Polskie Sztuczne Serce. Kierownik: Waldemar Mróz. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.