Laboratoria

Laboratorium laserowe

Przygotowane jest do prowadzenia prac eksperymentalnych, szkoleń i zajęć laboratoryjnych w szerokim zakresie oddziaływania promieniowania laserowego z materią i laserowych procesów technologicznych.

Laboratorium diagnostyczne

Wyposażone jest w dwa zestawy aparatury pomiarowej przeznaczone do badań spektroskopowych. Zespół prowadzi badania diagnostyczne dzieł sztuki oraz innych obiektów przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana i spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym (LIBS).

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Lasery impulsowe Nd:YAG i Er:YAG;
 • Światłowodowy, pompowany diodowo laser iterbowy SPI;
 • Światłowodowy, pompowany diodowo laser iterbowy Quantel;
 • Pompowany diodowo laser pikosekundowy Nd:YAG EKSPLA;
 • Dwukanałowy laser impulsowy Nd:YAG;
 • Laser impulsowy Nd:YAG z Q modulacją, rezonator niestabilny;
 • Laser Nd:YAG pomp. diodowo z przetworzeniem na SHG Cobolt;
 • Robot przemysłowy Kawasaki;
 • Światłowodowy interferometr różnicowy Dopplera VISAR Martin, Froeschner & Associates;
 • Ultraszybka kamera smugowa Hamamatsu;
 • Ultraszybka kamera cztero-kadrowa Stanford Computer Optics;
 • Laserowy system śledzenia i wizualizacji nanocząstek Nanosight;
 • Cyfrowy mikroskop 3D Hirox;
 • Spektrometry do analizy wzbudzonych laserowo widm emisyjnych (LIBS) LLA Instruments GmbH.