Projekty aktualnie realizowane

1

2Mikroskop EUV z nanometrową rozdzielczością przestrzenną do zastosowań we współczesnej nauce i technologii. Kierownik: dr hab. Przemysław WACHULAK. Okres realizacji: 2013-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3Femtosekundowy laser terawatowy bazujący na wzmacnianiu parametrycznym. Kierownik: prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty zakończone

1Laserowo-plazmowe źródła promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu (EUV) do zastosowań w badaniach materiałowych, nanotechnologii i biomedycynie. Kierownik: prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, COST MP0601.

2Oddziaływanie silnych impulsów skrajnego nadfioletu, wytwarzanych w laserowo-plazmowym źródle promieniowania , z polimerami i dielektrykami nieorganicznymi: wpływ doświetlania promieniowaniem laserowym na efektywność oddziaływania. Kierownik: dr Andrzej BARTNIK. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3Opracowanie i badania tarcz gazowych do zastosowań w eksperymentach oddziaływania ultrakrótkich impulsów laserowych wielkiej mocy z materią. Kierownik: prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2010-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7 Program Ramowy.

4Prowadzenie badań naukowych w ramach programu Powroty (Homing),na okres 24 miesięcy. Kierownik: dr Przemysław WACHULAK. Okres realizacji: 2009-2011, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Program Powroty (Homing).

5Centrum Zaawansowanych Materiałów I Technologii. Kierownik: prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2009-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.